วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญท่องเที่ยวประเพณีกินข้าวห่อ ระหวางวันที่ 1 - 12 สิงหาคม ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง พบกับธรรมชาติประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา


บ้านกระเหรี่ยงที่ทำพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญ
กล้วย ข้าวเหนียวห่อ พร้อมกับมะพร้าวที่ผัดกับน้ำตาล ใส่น้ำผึ้ง
ชุดของชาวกะเหรี่ยง
มีการร้องรำทำเพลงของชาวกะเหรี่ยงพิธีผูกมือเรียกขวัญ
บรรยากาศของพิธีกินข้าวห่อของชาวกระเหรี่ยงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น